Blog

Zajęcia terapii funkcji wzrokowych.

Zajęcia terapii funkcji wzrokowych skierowane są do dzieci od 3 życia do wieku wczesnoszkolnego ze zdiagnozowanym okulistycznie schorzeniem wzroku lub poważną wadą refrakcji. Obejmują one:

  • Funkcjonalną diagnozę widzenia dziecka oraz ocenę wykorzystywania umiejętności wzrokowych do celów poznawczych
  • wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych opóźnieniami rozwojowymi z tytułu uszkodzenia narządu wzroku
  • rozwijanie podstawowych umiejętności wzrokowych (długiej fiksacji, płynnego śledzenia obiektów wzrokowych, przenoszenia spojrzenia sakkad, akomodacji, konwergencji)
  • rozwijanie umiejętności kontroli motoryki gałek ocznych podczas zabaw odpowiednio dobranymi do możliwości wzrokowych dziecka zabawkami
  • naukę rozumienia relacji przestrzennych między przedmiotami w otoczeniu, radzenia sobie z zaburzonym poczuciem głębi, brakiem widzenia przestrzennego
  • rozwijanie funkcji percepcyjnych wzrokowych takich jak: porównywanie i identyfikowanie przedmiotów i ich reprezentacji obrazkowych, wewnętrznych szczegółów, kolorów, kształtów, pamięci wzrokowej, figur i znaków abstrakcyjnych, dopełniania wzrokowego, syntezy i analizy wzrokowej itd.
  • rozwijanie umiejętności korzystania z umiejętności wzrokowych oraz percepcyjnych podczas zabaw ruchowych
  • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz
Akceptuję